"Rì viu" năm 2023

"Rì viu" năm 2023

Vậy là…
thêm một năm nữa lặng lẽ trôi qua.
Nhiều lúc thoáng nghĩ cuộc đời giống như một bộ phim dài tập mà chưa biết hồi kết.
Một năm trôi qua chỉ bằng một cú chuyển cảnh kèm thêm dòng cap “One year later…”, nhanh đến nỗi mà đôi khi tự hỏi trong thời gian qua mình đã làm được những gì và có bỏ lỡ điều gì không?!

Ngồi xuống, nhâm nhi tách trà, nghĩ về một năm qua

2023 - một năm thực sự đáng nhớ

Author

Thien Nguyen

Posted on

2024-01-17

Updated on

2024-06-13

Licensed under

Comments