Company trip Bình Định - Phú Yên

Company trip Bình Định - Phú Yên

Sau nhiều tuần chờ đợi và lên kế hoạch, cuối cùng máy bay cũng cất cánh lúc 7h25 phút sáng ngày 06/11/2020 bay đến Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Đình. Chuyến hành trình bắt đầu!

Author

Thien Nguyen

Posted on

2020-06-11

Updated on

2023-12-08

Licensed under

Comments